DETERM SPOST GIORNATA MERC VENERDI’ | DETERM SPOST GIORNATA MERC VENERDI’